ISkillSettingService1

Operations

NameSignatureDescription
Deletevoid Delete(SkillSettingTargetParameter1 skillSetting)Delete a skill setting
GetAllSkillSettingDetailsSkillSettingDetails1[] GetAllSkillSettingDetails()Retrieve all skill settings
GetSkillSettingDetailsSkillSettingDetails1 GetSkillSettingDetails(SkillSettingTargetParameter1 skillSetting)Get skill setting
PutSkillSettingSkillSettingReference1 PutSkillSetting(SkillSettingParameter1 skillSetting)Put the skill setting details