IProductivityService1

Operations

NameSignatureDescription
BulkDeleteUserProductivityTargetHoursvoid BulkDeleteUserProductivityTargetHours(Uri[] productivityTargetHoursUris)Bulk delete of User productivity target hours
BulkGetUserProductivityTargetHoursForUsersAndDateRangeUserProductivityTargetHoursDetails1[] BulkGetUserProductivityTargetHoursForUsersAndDateRange(UserTargetParameter1[] users, DateRangeParameter1 dateRange)Get bulk productivity targets for users in a given date range
BulkPutUserProductivityTargetHoursBulkPutUserProductivityTargetHoursResults1 BulkPutUserProductivityTargetHours(UserProductivityTargetHoursParameter1[] userProductivityTargetHours, String unitOfWorkId)Put productivity target for set of users
GetProductivityTargetDataForTimesheetProductivityTargetHoursSummary1[] GetProductivityTargetDataForTimesheet(TimesheetTargetParameter1 timesheet)Get the target and actual hours data
GetProductivityTargetDataForUserAndDateRangeProductivityTargetHoursSummary1[] GetProductivityTargetDataForUserAndDateRange(UserTargetParameter1 user, DateRangeParameter1 dateRange)Get the target and actual hours data for user in a given date range