IObjectExtensionTextDefinitionService1

Operations

NameSignatureDescription
CreateEditDraftUri CreateEditDraft(Uri objectExtensionTextDefinitionUri)Create a draft of an existing ObjectExtensionTextDefinition template.
CreateNewDraftUri CreateNewDraft()Create new draft.
GetObjectExtensionTextDefinitionDetailsObjectExtensionTextDefinitionDetails1 GetObjectExtensionTextDefinitionDetails(Uri objectExtensionTextDefinitionUri)Get details of a ObjectExtensionTextDefinition.
GetUriFromSlugUri GetUriFromSlug(String objectExtensionTextDefinitionSlug)Convert Object Extension Text Definition template slug to a URI
PublishDraftObjectExtensionDefinitionReference1 PublishDraft(Uri objectExtensionTextDefinitionUri)Persist draft.
PutObjectExtensionTextDefinitionObjectExtensionDefinitionReference1 PutObjectExtensionTextDefinition(ObjectExtensionTextDefinitionParameter1 objectExtensionTextDefinition)Put the specified ObjectExtensionTextDefinition
UpdateCodevoid UpdateCode(Uri objectExtensionTextDefinitionUri, String code)Change code.
UpdateDescriptionvoid UpdateDescription(Uri objectExtensionTextDefinitionUri, String description)Change description for the Object Extension Text Definition
UpdateNamevoid UpdateName(Uri objectExtensionTextDefinitionUri, String name)Change display text of the Object Extension Text Definition